121 122 124 126 127 128 130 131 133 134 137 138 141 142 143

Powiedz, jakie refleksje zostały zawarte w przytoczonych cytatach z utworów Henryka Sienkiewicza.  

Rozwiązanie: