120 121 122 124 126 127 128 130 132 133 134 137 138 141 142

Wypisz z podanego fragmentu powieści jedno zdanie, które opisuje paradoks sytuacji Marka Winicjusza.  

Rozwiązanie: