9 11 12 15 18 19 20 21 22 23 24

Przyjrzyj się obrazowi Burza na Jeziorze Galilejskim. Porównaj sposób przedstawienia sztormu na obrazie i w sonecie Adama Mickiewicza. Odwołaj się zarówno do treści utworu, jak i do elementów graficznych reprodukcji. 

Rozwiązanie: