118 120 121 122 124 126 127 130 131 132 133 134 137 138

Jak miłość kobiety i mężczyzny pojmowali Rzymianie, a jak chrześcijanie? 

Rozwiązanie: