118 120 121 122 124 127 128 130 131 132 133 134 137

Opracujcie w grupach na dużych arkuszach papieru notatki w dowolnej formie (mapy myśli, hasła, tabela) na temat wybranego elementu świata przedstawionego powieści Quo Vadis. Połączcie prace wszystkich grup i stwórzcie gazetkę ścienną na temat lektury.  

Rozwiązanie: