110 111 112 113 114 118 120 122 124 126 127 128 130 131 132

Określ nastrój obrazu. Jakie środki artystycznego wyrazu na niego wpływają? 

Rozwiązanie: