103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 118 120 121 122 124

Utwórz nazwy mieszkańców lub narodowości od nazw: Belgia, Galicja, Słowienia, Śląsk, Białoruś. Następnie omów sposoby ich tworzenia.  

Rozwiązanie: