101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 118 120 121 122

Jakich informacji o historii miejscowości dostarczają poniższe nazwy? 

Rozwiązanie: