101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 118

Odczytaj wypowiedź, uzupełniając ją imionami i nazwiskami w odpowiednich formach.  

Rozwiązanie: