96 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 118

Znajdź w tekście nazwy osobowe. Określ, do jakiej kategorii należy każda z nich.  

Rozwiązanie: