96 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Wyjaśnij, na czym polega błąd leksykalny w każdym z punktów instrukcji gry. Jak należy przeredagować te zdania, aby były zgodne z normą językową? 

Rozwiązanie: