93 96 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Co przedstawiono na fotografiach? Zapisz w zeszycie odpowiednie rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej, a następnie sprawdź w słowniku języka polskiego, czy utworzone przez Ciebie formy mianownika są poprawne.  

Rozwiązanie: