91 93 96 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Odszukaj w ogłoszeniach elementy należące do normy użytkowej. Przekształć wypowiedzi w taki sposób, aby były zgodne z normą wzorcową. W razie wątpliwości skorzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny – w opisie hasła zwróć uwagę na skrót pot., oznaczający potoczność.  

Rozwiązanie: