90 91 93 96 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Przeczytaj tekst Kość niezgody i odpowiedz na pytania.  

  1. Jak oceniasz tytuł artykułu? Czy może on zaciekawić odbiorcę? 
  2. Jaką funkcję pełni środek stylistyczny zastosowany w lidzie? 
  3. Jaka jest rola śródtytułów? Co one sygnalizują? 
  4. Jakie zabiegi zastosował autor tekstu, by zaprezentować omawiany problem? 
  5. Czy – Twoim zdaniem – autor trafnie dostosował styl i poziom trudności wypowiedzi do odbiorcy? 
  6. W jaki sposób puenta nawiązuje do tytułu i lidu? 

Rozwiązanie: