71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 84 86 87 90 91

Wskaż utworzone uosobienie. Co osoba mówiąca wyraziła za jego pomocą?

Rozwiązanie: