71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 84 86 87 90 91

W jakiej sytuacji życiowej znalazła się osoba mówiąca w wierszu?

Rozwiązanie: