68 69 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 84 86 87

Sprawdź, czy wszystkie zdania można przekształcić na stronę bierną. Co zauważasz?

Rozwiązanie: