68 69 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 84 86 87

Które zdania informują o tym, że podmiot nie jest wykonawcą czynności?

Rozwiązanie: