64 65 68 69 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 84

Wymień sposoby okazywania sympatii, o których jest mowa w tekście. Jak oceniasz takie formy wyrażania uczuć do drugiej osoby?

Rozwiązanie: