60 61 64 65 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Powiedz, jakie emocje mogą przeżywać postacie przedstawione na fotografiach? Co o tym świadczy?

Rozwiązanie: