56 57 59 60 61 64 68 69 71 72 73 74 75 76

Określ kim jest osoba mówiąca w wierszu i do kogo jest skierowany utwór. 

Rozwiązanie: