47 51 53 56 59 60 61 64 65 68

Jaką sytuację artysta przedstawił na obrazie? Zwróć uwagę na rozmieszczenie poszczególnych obiektów i ich usytuowanie względem siebie. Skorzystaj z podanego słownictwa.

Rozwiązanie: