45 47 51 56 57 59 60 61 64

W których zdaniach wyróżnione zakończenia zapisano niezgodnie z wymową? Podaj wyrazy pokrewne uzasadniające taką pisownie.

Rozwiązanie: