23 24 25 36 37 38 39 40 41 45

Jak sądzisz, dlaczego Felix bez sprzeciwu wyjął kieszonkowe, kiedy nieznani uczniowie zapytali go o pieniądze?

Rozwiązanie: