326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
>

Opowiedz o osobie mówiącej w wierszu. Możesz skorzystać z pytań pomocniczych.

  • Jak ocenia swoje postępowanie?
  • Jakie są jej pragnienia?
  • Jakim chciałaby być człowiekiem? 

Rozwiązanie: