319 320 322 323 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 337

Czym wyróżnia się utwór Ludwika Jerzego Kerna? 

Rozwiązanie: