317 318 319 320 322 323 325 326 327 329 330 331 332 333 334 335 337

Kogo można nazwać patriotą? 

Rozwiązanie: