316 317 318 319 320 322 323 325 326 328 329 330 331 332 333 334 335 337

Co widzisz na obrazie? Odpowiedz, używając podanych sformułowań. 

Rozwiązanie: