315 316 317 318 319 320 322 323 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 337

Przeredaguj zdania tak, by uniknąć wyrazów potocznych. 

Rozwiązanie: