309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 322 323 325 326 327 328 329 330 331

Przepisz do zeszytu podany tekst i uzupełnij go średnikami oraz przecinkami. 

Rozwiązanie: