301 304 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 320 322 323

Przepisz podaną wypowiedź do zeszytu, uzupełniają ją literami ó lub u.

Rozwiązanie: