300 301 304 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

Dodaj do wyróżnionych w tekście słów takie wyrazy pokrewne, w których ą wymienia się na ę lub ę na ą. Powstałe pary zapisz w zeszycie. 

Rozwiązanie: