298 300 301 304 305 306 307 308 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

Przeczytaj głośno podane zdania, zastępując znak ? odpowiednimi głoskami. Zwróć uwagę na to, jak brzmią te głoski. Co zauważasz? Uzupełnij wniosek w zeszycie. 

Rozwiązanie:
Ja maluję w plenerze, a oni malują w atelier. Ja tańczę...
Pokaż więcej...