296 297 298 300 301 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

Przepisz podane wyrazy do zeszytu. Podziel je na sylaby i głoski. Podkreśl słowa, w których i tworzy sylabę i jednocześnie oznacza miękkość poprzedzającej głoski. 
leci, gwiazdka, mistrzostwa, iluzja, ziarno 

Rozwiązanie: