295 296 297 298 300 301 304 305 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317

Wyjaśnij, do jakich nieporozumień może prowadzić nieużywanie w zapisie liter oznaczających głoski miękkie. 

Rozwiązanie: