295 296 297 298 300 301 304 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

Przepisz podane wyrazy do zeszytu. Policz, ile występuje w nich liter i głosek. Każde słowo podziel na sylaby. Podkreśl samogłoski.
chaszcze, rzeczka, przejażdżka, nauczka 

Rozwiązanie: