290 291 293 295 296 297 298 300 304 305 306 307 308 309 310 311 312

Które z podanych argumentów można by wykorzystać w piśmie skierowanym do dyrektora szkoły z prośbą o pozwolenie na organizację zbiórki charytatywnej? 

Rozwiązanie: