289 290 291 293 295 296 297 298 301 304 305 306 307 308 309 310 311

Wskaż zwroty, które mogłyby się znaleźć w liście oficjalnym. 

Rozwiązanie: