287 289 290 291 293 295 296 297 300 301 304 305 306 307 308 309

O czym rozmawiają bohaterowie komiksu?

Rozwiązanie: