286 287 289 290 291 293 295 296 298 300 301 304 305 306 307 308

Na podstawie fotografii ze strony 296 wyjaśnij, co może oznaczać przenośnia: coraz wyżej wznosi się zamurowany horyzont.

Rozwiązanie: