280 281 282 284 285 286 287 289 290 293 295 296 297 298 300 301

Co został przedstawione po lewej, a co po prawej stronie dzieła?

Rozwiązanie: