275 276 277 280 281 282 284 285 287 289 290 291 293 295 296 297

Przeanalizuj treść podanych zdań złożonych współrzędnie. W którym z nich treść jednego zdania składowego przeciwstawia się treści drugiego zdania?

Rozwiązanie: