274 275 276 277 280 281 282 284 286 287 289 290 291 293 295 296

Ułóż i zapisz w zeszycie zdania złożone odpowiadające podanym wykresom.

Rozwiązanie: