274 275 276 277 280 281 282 285 286 287 289 290 291 293 295

Odczytaj zdania, zastępując każdy znak wybranym spójnikiem.

Rozwiązanie: