271 274 275 276 277 281 282 284 285 286 287 289 290 291

Wymień postacie występujące w tekście i powiedz, kim jest każda z nich.

Rozwiązanie: