268 271 274 275 276 280 281 282 284 285 286 287

Dlaczego w tekście użyto nawiasów? Jakie informacje się w nich znalazły? 

Rozwiązanie: