265 268 271 274 275 277 280 281 282 284 285 286 287

Wyjaśnij, co oznaczają podane sformułowania.

Rozwiązanie: