263 265 268 274 275 276 277 280 281 282

Wymień przymiotniki, którymi można określić podane postacie z mitologii.
Syzyf, Ikar, Dedal, Prometeusz, Tezeusz, Ariadna, Persefona, Demeter

Rozwiązanie: