255 256 258 259 263 268 271 274 275 276

Jak myślisz, dlaczego wiersz ma tytuł Odys? Czemu służy nawiązanie do losów mitologicznego bohater?

Rozwiązanie: