252 253 255 256 258 259 265 268 271 274

Wynotuj z historii o Orfeuszu i Eurydyce imiona postaci znanych ci z innych mitów. Wyjaśnij krótko, kim one były.

Rozwiązanie: